Over de Commies

Het woord ‘commies’ werd door de Nispense bevolking tot in de jaren ’90 gebruikt voor de douane ambtenaren die in het dorp woonden en aan de grens met België werkten. In de naoorlogse jaren waren er in Nispen vele douaniers. Ze bemanden de grenspost waar ze zorgden voor de afwikkeling van de in- en uitvoer van goederen en de controle van paspoorten. Met het wegvallen van de Europese binnengrenzen verdwenen ook de commiezen uit ons dorp. De woning waarbij de brouwerij is gevestigd ligt aan de weg van de oude grensovergang naar België en werd vroeger bewoond door een commies.

Grensovergang vroeger
Grensovergang 2008

Hoe het begon..

In het voorjaar van 2013 kwamen Guus Nieuwlaat en zijn vriend Teun Sikkema op het idee om hun eigen bier te gaan brouwen. Guus besprak het idee met zijn vader, Jos, die in de jaren ’80 van de vorige eeuw ook al aan amateur bierbrouwen had gedaan en opnieuw enthousiast werd. Een geschikte locatie werd gevonden in het keukentje in de garage. Dit werd omgebouwd en ingericht als brouwerij. De brouwinstallatie bestond aanvankelijk uit 3 rvs ketels van 50 liter waarmee het brouwvolume was gelimiteerd tot zo’n 40 liter per brouwsel. Het bouwen aan de installatie en het uitproberen van verschillende recepten leverde ons een leuke vrijetijdsbesteding. Maar ook een smakelijk resultaat. Al het door ons zelf gebrouwen bier verdween in onze kelen en hoefde niet te worden verwezen naar de gootsteen.

De stap naar een officiële brouwerij

De brouwerij startte op amateurbasis, wat wil zeggen dat we een beperkte hoeveelheid mochten brouwen en alleen voor eigen gebruik. We mochten ons bier niet verkopen maar we hoefden ook geen accijns te betalen. In vroeger tijden werd door smokkelaars in de grensstreek ook al het betalen van accijns ontweken. De commies werd door smokkelaars op slinkse wijze en soms met gevaar voor eigen leven ontlopen. Door bier te brouwen voor eigen gebruik ontliepen wij ook als het ware de verplichting tot het betalen van accijns. Maar dan op een legale en veilige manier. Of het ook veiliger voor onze gezondheid was dat is nog maar de vraag. Door de, boven verwachting, goede kwaliteit van onze bieren hadden we een krachtige ‘inhouder’ nodig om niet grenzeloos te willen degusteren. Omdat onze bieren ook in de smaak vielen bij vrienden en familie, en niet in de laatste plaats bij de bierkeurmeesters van de wedstrijden voor amateurbrouwers waar we aan deel namen, hebben we besloten om onze bieren voor iedereen beschikbaar te stellen. In de loop van 2016 hebben we de vergunningen hiervoor gekregen en sinds december 2016 hebben we ons officieel als bierbrouwerij gevestigd.