De Brouwerij

De brouwinstallatie stelt ons in staat om brouwsels tot maximaal 450liter per keer te brouwen, onze vergistingstanks laten het toe om maandelijks tot maximaal 2 brouwsels te produceren. Hieronder wordt het brouwproces beschreven, daarbij gevoegd enkele sfeerbeelden van onze installatie en werkzaamheden tijdens een brouwsessie.

Schroten

Een brouwdag start met het afwegen van de verschillende moutsoorten. Een mix van diverse graansoorten zorgt voor de uiteindelijke “body”, kleur en smaak van het bier. Aan de mout onttrekken we suikers die als zetmeel in de mout aanwezig zijn. Om dit eruit te halen pletten we de moutkorrels met een walsenmolen. Deze is zo afgesteld dat de korrel net geplet is maar niet vermalen.

Maischen

De volgende stap is het extraheren van de suikers uit de mouten, het zogenaamde maischen. Tijdens dit proces wordt een hoeveelheid water opgewarmd in de maischketel waarin de mout wordt gestort en geroerd tot een dikke pap. Vervolgens wordt stapsgewijs de temperatuur opgehoogd met verschillende rusttijden. Lagere temperaturen zorgen voor suikers die beter vergisten (meer alcohol), hogere temperaturen zorgen voor suikers die niet vergisten (zoeter bier). Tijdens dit proces roeren we met een ingebouwd roerwerk in de ketel. Na het proces blijven de natte granen uitgespoeld achter, deze scheppen we eruit en brengen we lokaal naar een boerderij als veevoer.

Filteren en spoelen

Onder in de maischketel zit een fijmazig filter, dit filter zorgt ervoor dat het versuikerde water door het graan naar beneden zakt en onderaan de ketel weggepompt kan worden. Na het maischproces pompen we het suikerwater, het zogenaamde “wort”, over naar de kookketel. Om alle, nog in het graan aanwezige, suikers te winnen spoelen we met een hoeveelheid heet water na. Het spoelwater laten we bovenop de granen lopen zodat het er doorheen zakt en uiteindelijk ook in de kookketel gepompt wordt. Doordat we met 2 afzonderlijke ketels werken is dit proces tegelijk mogelijk.

Koken

De volgende stap in het proces is het koken van het wort. Dit is nodig om het wort te steriliseren, overtollig water in de dampen en het zorgt ervoor dat eiwitten neerslaan. Tijdens het koken voegen we de hop toe die het bier aroma en bitterheid geeft en ook zorgt voor de de bewaarbaarheid.

Whirlpool en koelen

Na het koken vormen we een zogenaamde whirlpool, we pompen het wort in de rondte terug de ketel in waardoor alle losse delen zoals hop en eiwitten in het midden van de ketel komen te liggen. Deze willen we namelijk scheiden en een helder wort overhouden. Na een korte rustperiode laten we het wort via een zogenaamde platenkoeler het gistvat in lopen. Deze platenkoeler koelt het bier in enkele minuten terug van 100 naar 20 graden

Vergisten

Het afgekoelde wort moet nu vergisten, een proces waarbij geduld erg belangrijk is. We pompen het wort over in de ketels, beluchten dit een half uur en voegen daarna de gist toe.
De vergisting kent diverse fasen; de hoofdvergisting van +/- 6 dagen, een lagering van +/- 21 dagen en een koude lagering van een week.
Voor de juiste smaak van het bier is het van groot belang de temperatuur goed onder controle te houden. De ketels hebben daarvoor een dubbele wand, door deze wand kunnen we koud water pompen en op deze manier op exact de gewenste temperatuur te houden. Na de hoofd- en nagisting laten we op deze manier de temperatuur verder dalen om een helder bier te verkrijgen.

Afvullen

Na de gisting kan het bier dan eindelijk de fles in. Het bottelen en labelen is (vooralsnog) een handmatig proces. Klaar om gedronken te worden! Of toch niet…? Opnieuw is geduld nodig, het bier moet nu nog minimaal 4 weken naar de warme kamer waar de nagisting op fles plaatsvindt die zorgt voor de nodige koolzuur en smaakontwikkeling.